Quản lý giờ làm nhân viên như thế nào là tốt nhất

Giám đốc quản lý thời gian có thể tránh thời gian lãng phí như thế nào? Quản lý hành vi trộm cắp thời gian có thể là một nhiệm vụ rất khó khăn. Là một người quản lý có nghĩa là có phân bổ trách nhiệm. Một trong những trách nhiệm chính của người quản lý là quản lý hành vi trộm cắp thời gian. Nhiệm vụ này là khó khăn đối với nhiều nhà quản lý. Do sự liên kết chặt chẽ của họ với người lao động vì không có máy chấm công.

Ví dụ về quản lý thời gian, Giờ ví dụ quản lý hành vi trộm cắp là trong mọi môi trường làm việc. Đây là một kịch bản thời gian rất phổ biến. Dustin là một người quản lý nhân viên của mình là Tom. Tom xuất hiện muộn để làm việc 5 phút mỗi ngày và để lại 20 phút đầu. Dustin và Tom có một doanh nghiệp bình thường mối quan hệ. Khi Tom xuất hiện cho công việc của ông luôn luôn hỏi Dustin chấm công anh ta. Dustin chấm công Tom trong thời gian cho anh ta nên có mặt ở đó. Đây là thời gian trộm cắp vì không có máy chấm công kiểm soát được chuyện đó. Làm thế nào có thể thỏa thuận với Dustin này quản lý thời gian ?. Hiệp hội lương Mỹ nói rằng giữa 2 và 5 phần trăm của tổng số biên chế là do loại ví dụ. Để tính toán bao nhiêu doanh nghiệp của bạn có thể tiết kiệm lần này máy tính . Đối với một quản lý Giờ bài viết với nhiều ví dụ.

Có thể những gì doanh nghiệp của tôi do về Quản lý Thời gian trộm cắp. Các hệ thống chấm công đặt dấu chấm hết cho tất cả các hành vi trộm cắp thời gian. Các hệ thống chấm công sử dụng máy chấm công vân tay. Các kiểu chấm công sinh trắc học của Fitech là chính xác nhất trên thế giới. Với máy chấm công sinh trắc học Tom sẽ phải chấm công trong khi anh ấy làm việc. Tom có thể chấm công không còn trong khi ông nói của anh nhận được để làm việc. Một tính năng của hệ thống chấm công là khả năng gửi email và tin nhắn văn bản ‘cho nhân viên nếu họ đến trễ hoặc sớm để làm việc.
Những thông điệp tương tự có thể được gửi đến nhiều thiết kế quản lý như các doanh nghiệp của bạn thấy phù hợp. Điều này có nghĩa Dustin không còn là một phụ trách nói với Tom khi là một vài phút cuối. Các cảnh báo được tùy biến cao.

Quản lý thời gian thực: Hệ thống cảnh báo đặt dấu chấm hết cho người lao động chậm nhận được một đường chuyền miễn phí. Nếu chúng ta sử dụng Tom từ ví dụ của chúng tôi. Hãy suy nghĩ nếu ông nhận được một văn bản mỗi lần anh đến trễ 5 phút. Các cảnh báo mình có lẽ sẽ kết thúc chậm trễ. Ghi ngay cả khi anh ta xuất hiện vào cuối với máy chấm công sinh trắc học chấm công dấu vân tay. Tom sẽ chỉ được trả tiền cho những giờ ông thực sự là tại nơi làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *