Hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay Ronald Jack

Hướng dẫn sử dụng các dòng máy chấm công vân tay Ronald Jack các dòng X628C/C+ID/C+USB/E, 8000c, F18, 5000AID, X928C, X938C…

Hướng dẫn đăng ký nhân viên mới cho máy chấm công Ronald Jack

Trên giao diện menu ta chọn menu “Người sử dụng” sẽ vào mục quản lý nhân viên

Tại đây gồm 3 menu “Thêm người sử dụng” mới dùng để đăng ký thêm nhân viên, “Tất cả người sử dụng” dùng để sửa xóa nhân viên, “Cách hiển thị” dùng để chọn kiểu hiển thị.

Chọn người sử dụng mới để đăng ký nhân viên mới ta có giao diện như hình dưới

Tại đây ta có các trường dữ liệu: ID người dùng, Tên, Vài trò người sử dụng – chọn nhân viên này làm quản trị hay nhân viên, Chế độc xác nhân –  lựa chọn kết hợp hình thức chấm công cho nhân viên này, Vân tay – đăng ký vân tay cho nhân viên, Số Thẻ – đăng ký thẻ chấm công nhân viên, Mật mã – đăng ký chấm công bằng mã số.

Đăng ký vân tay chấm công cho nhân viên trên máy chấm công Ronald Jack

Chọn “Vân tay” để đăng ký vân tay cho nhân viên mới có giao diện như bên dưới

Tại đây mỗi nhân viên cho phép đăng ký 10 vân tay khác nhau tương ứng với 10 ngón tay. VD để đăng ký vân tay cho ngón trỏ chúng ta di chuyển điểm sáng đỏ đến ngón trỏ và bấm phím OK xuất hiện màn hình nhập vân tay

Đặt vân tay vào cảm biến máy chấm công như hình, thưc hiện thao tác như vậy 3 lần và thông báo như hình là chúng ta đã đăng ký thành công dấu vân tay.

Đăng ký thẻ chấm công cho nhân viên trên máy chấm công Ronald Jack

Chọn “Số thẻ” và bấm phím OK để đăng ký thẻ chấm công cho nhân viên có giao diện đăng ký thẻ như hình dưới

Quẹt thẻ phía trước bàn phím máy chấm công như hình trên để đăng ký, thông báo như trên là chúng ta đã đăng ký thẻ chấm công thành công.

Đăng ký mật mã chấm công cho nhân viên trên máy chấm công Ronald Jack

Chọn “Mật mã” bấm phím OK để đăng ký mã mã chấm công cho nhân sẽ hiển thị giao diện đăng ký như hình dưới

Tại đây ta nhập mật mã, sau đó bấm phím OK để xác nhận, máy chấm công sẽ yêu cầu nhập lại 1 lần nữa, chúng ta nhập lại mật khẩu ở lần 1 rồi bấm phím OK là hoàn thành đăng ký mật mã chấm công cho nhân viên.

Thêm sửa xóa nhân viên và vân tay, thẻ, mật mã nhân viên trên máy chấm công Ronald Jack

Chọn “Tất cả người sử dụng” bấm phím OK để vào giao diện quản lý nhân viên ta có giao diện như hình dưới

Ở đây sẽ liệt kê tất cả các nhân viên chúng ta đăng ký và hiển thị biểu tượng các hình thức chấm công của mỗi nhân viên, chọn 1 nhân viên và bấm phím OK để chỉnh sửa hoặc xóa.

Chỉnh sửa nhân viên trên máy chấm công Ronald Jack

Tại đây chúng ta sẽ sửa, xóa vân tay, số thẻ và mật mã và thay đổi vai trò người sử dụng như ở bước đăng ký mới.

Xóa nhân viên hoặc vân tay, số thẻ, mật mã của nhân viên

Tại đây cho phép chúng ta xóa người dùng, hoặc chỉ xóa vân tay, mật mã và số thẻ của người dùng đó.

Kết nối máy chấm công Ronald Jack

Trên giao diện màn hình chính menu ta chọn “Thiết lập L.Kết” bấm phím OK để vào mục kết nối.

Và xuất hiện giao diện

Ở đây ta có 4 lựa chọn Ethernet, Cổng RS232/485, Kết nối PC, Lấy dữ liệu từ xa ở đây ta chỉ cần quan tâm 2 cổng đó là Ethernet – kết nối mạng lan, Cổng RS232/485 là kết nối với máy tính thông qua cổng COM

Kết nối máy chấm công Ronald Jack với mạng Lan (Ethernet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *